27 oktober 2014

De nieuwe ISO 9001

Door Gabri Engering, categorie: Kwaliteit en processen

De gevolgen voor je bedrijf

De nieuwe ISO 9001

ISO 9001 voor kwaliteits­management­systemen wordt herzien en bevindt zich nu in het stadium van ‘Draft International Standard’ of ‘DIS’. Waarschijnlijk zal de nieuwe ISO-norm (die heet dan ISO 9001:2015) rond september 2015 gepubliceerd worden. In dit artikel beschrijf ik heel kort de meest opvallende wijzigingen. Let wel: de definitieve ISO 9001:2015 is nog niet uit. In detail kunnen nog veranderingen doorgevoerd worden.

 

Plug-in model

De nieuwe norm is ontwikkeld volgens een zogenaamd 'plug-in model' (zie figuur). Alle normen voor managementsystemen (bv kwaliteit, milieu, arbo) krijgen dezelfde structuur, dezelfde tekstelementen en dezelfde kerneisen. De kern van dit plug-in model is de HLS, ofwel de High Level Structure. In de HLS zijn de kerneisen beschreven waaraan alle managementsystemen moeten voldoen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om de verschillende managementsystemen te integreren tot één managementsysteem. De structuur van de huidige ISO 9001 en 14001 wordt daarmee wel aanzienlijk veranderd.

Figuur plug-in model ISO 9001

Nieuwe elementen

Naast de verandering van structuur bevat de nieuwe ISO ook een paar nieuwe elementen die verankerd zijn in de HLS:

  • Risicomanagement: risico's die invloed hebben op het vermogen van de organisatie om klanttevredenheid te kunnen leveren en heeft dus alles te maken met productconformiteit
  • Compliance management: het voldoen aan eisen van de verschillende stakeholders
  • Aandacht voor de context van de organisatie en alle belanghebbenden (stakeholders).

Doordat deze elementen onderdeel uitmaken van de HLS, moet het managementsysteem meer deel gaan uitmaken van de 'normale' bedrijfsvoering.

Verder wordt het procesdenken verder aangescherpt en is er meer aandacht op de samenhang en interactie tussen de processen en daarmee (het verbeteren van) het integrale proces.

Overgangstermijn

Er wordt een overgangsperiode van 3 jaar aangehouden, die volgt op de publicatie van ISO 9001:2015 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen'. Deze overgangsperiode loopt van september 2015 tot september 2018. Na september 2018 zijn certificaten op basis van ISO 9001:2008 niet meer geldig.

Gevolgen voor je organisatie

Wat de impact is van de nieuwe norm op je organisatie is afhankelijk van hoe goed je huidige managementsysteem functioneert, van de structuur van de organisatie en de manier van werken. Om een goede inschatting te maken welke impact de veranderingen hebben, is een analyse heel belangrijk. Aan de hand hiervan kan een realistische inschatting gemaakt worden hoeveel middelen en tijd nodig zijn om de veranderingen door te voeren.
Tegen de tijd dat de ISO9001:2015 gepubliceerd is, kunnen wij die analyse voor je maken én uiteraard kunnen wij je organisatie ook door de veranderingen heen loodsen.

Bron: NEN, De nieuwe ISO-normen

Deel dit artikel!

Bookmark and Share