05 oktober 2015

Lean of Lean Six Sigma?

Door Gabri Engering, categorie: Lean

Lastige keuze?

Lean of Lean Six Sigma?

Er bestaat veel verwarring over Lean en Lean Six Sigma. Als gesproken wordt over Lean, wordt vaak Lean Six Sigma bedoeld, of mensen denken dat Lean hetzelfde is als Lean Six Sigma, maar dan zonder statistiek. Dit artikel is bedoeld om die verwarring weg te nemen.

Onderaan het artikel vind je een schema met de verschillen samengevat.

Lean

Lean is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen. Door de 'slanke productie' gaan de kosten omlaag, wat leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat (bron: Wikipedia).

Lean is afkomstig uit Japan (Toyota) en is een business strategie die als doel heeft om werkprocessen te verbeteren en flow te creëren door de klant centraal te stellen. Flow is een ononderbroken, ongehinderde, liefst stuksgewijze doorstroming van het product of de service door het proces.

Lean wordt uitgedragen door het management, maar de verbeterideeën komen van de medewerkers zelf, waardoor de slagingskans aanzienlijk verbetert. Heel belangrijk is het terugdringen van verspillingen, maar het hoofddoel is procesverbetering vanuit het oogpunt van de klant.

Lean zorgt voor inbedding van het principe van continu verbeteren, zodat processen op een betere manier invulling geven aan de wensen van de klant. Lean is met name interessant voor organisaties die in een flow kunnen produceren of werken. Dit geldt helemaal wanneer er veel bewerkingsstappen in het productieproces of administratieve proces zijn. Dan zijn er dus ook veel mogelijke verspillingen. Bijvoorbeeld in de automotive, de metaalindustrie, bij overheden en in ziekenhuizen wordt Lean zeer succesvol toegepast.

(Lean) Six Sigma

Lean Six Sigma is een variant van Six Sigma waarin de Lean filosofie is opgenomen.

Six Sigma werd sinds de jaren ‘80 toegepast door Motorola. Six Sigma reduceert de variatie in productie- en bedrijfsprocessen. Hierdoor wordt de kans maximaal dat de producten overeenstemmen met de verwachting van de klant. De term Six Sigma (6σ) verwijst naar een foutkans van slechts 0,00034%.

Motorola ontwikkelde Six Sigma  (6σ) door bekende tools en statistische technieken te combineren en heeft hiermee grote verbeterresultaten gerealiseerd. Six Sigma wordt vooral toegepast zodra er hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit, of als er relatief veel uitval van producten is. Het is hierbij wel noodzakelijk dat de kwaliteit van producten en/of processen meetbaar is.

Verschillen tussen Lean en Lean Six Sigma

Lean en Lean Six Sigma hebben overeenkomsten, maar ook een paar belangrijke verschillen. Hieronder vind je een beknopt overzicht van een aantal verschillen.  Welke methodiek je kiest voor je organisatie is sterk afhankelijk van je doelstelling, je eigen voorkeur en de aard van je organisatie.

Nog steeds lastig om te kiezen? Hoeft niet persé. In feite kunnen beide methodieken elkaar heel goed aanvullen en kunnen zeer goed parallel aan elkaar in dezelfde organisatie ingezet worden.

De verschillen:

Algemeen

Lean
Streeft naar standaardisatie. Signaleert zo snel mogelijk afwijkingen en reageert daar dan weer zo snel mogelijk op. Lean tools zoals Standard Work, Poka Yoke, Visual management, 5S, Dagstarts en Weekstarts worden hiervoor ingezet.
Lean Six Sigma
Heeft een sterke nadruk op reduceren van variaties in het proces. Gebruikt hiervoor SPC: Statistical Process Control. Met behulp van Regelkaarten, worden afwijkingen al vroeg gesignaleerd, vóórdat het effect kan hebben op de vereiste kwaliteit.

 

De aanpak

Lean
Actiegericht, met een duidelijke beeld hoe het proces eruit zou moeten zien (future state). Ruimt obstakels direct weg, waardoor er rust en draagvlak ontstaat en energie vrijkomt. Het wordt vanzelf helder wat de volgende obstakels zijn die in het proces aangepakt moeten worden.
Lean Six Sigma
Gestandaardiseerde en systematische methode die bekend staat als DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, Control: Wat is het Probleem; Hoe groot is het Probleem, Wat is de oorzaak; Wat is de oplossing

 

De harde cijfers

Lean
Brengt de huidige situatie in kaart vanuit een brownpaper sessie en een globale data-analyse. Is zeer geschikt om de werkprocessen te verbeteren en meer waarde voor de klant toe te voegen.
Vaak is deze aanpak veel sterker en beter bruikbaar dan gedetailleerde statistische gegevens.
Lean Six Sigma
Pakt de variaties in het proces aan. Lean Six Sigma onderbouwt het probleem met Hypothese testen en zet Six Sigma tools zoals SPC (Statistical Process Control) in om objectief vast te stellen wat het effect is geweest van een genomen tegenmaatregel.

 

Top-down vs bottum-up

Lean
In onze Nederlandse cultuur wordt vaak gestreefd naar consensus en draagvlak. Lean sluit daar heel goed bij aan. De Lean methodiek werkt zowel top down als bottom-up. De medewerkers hebben invloed op de invulling van hun werk en voelen zich meer betrokken.
Lean Six Sigma
Sterk resultaatgericht en kent een ‘top down’ benadering. Daardoor is er vanuit het management  vaak minder voeling met wat er op de werkvloer gebeurt.

 

Continu of projectmatig verbeteren

Lean
Het verbeteren is onderdeel van het dagelijks werk (continu verbeteren). De doorbraak is het resultaat van veel kleine stapjes, die doorlopen worden met PDCA (Plan, Do, Check, Act).
Lean Six Sigma
Continu worden DMAIC-verbeterprojecten uitgevoerd (projectmatig verbeteren), om in een grote stap een doorbraak in de prestatie van een proces te realiseren.

 

Continu leren

Lean
De verbeter-Kata en de coaching-Kata helpen het management om medewerkers te faciliteren en ze te leren hoe ze continu kunnen verbeteren door het probleem op te delen in kleine stukjes.
Lean Six Sigma
Vaak wordt er in een proces onvoldoende geleerd van gemaakte fouten, omdat de PDCA-cyclus niet gebruik wordt.

Deel dit artikel!

Bookmark and Share