Talentmanagement

Iedereen op z'n plek = iedereen happy

Wanneer je de talenten van de mensen in een organisatie zo goed mogelijk inzet, is dat niet alleen voordelig voor de organisatie. De mensen zelf zitten beter in hun vel en presteren beter met minder verzuim. Om deze ideale situatie te bereiken, is het als eerste van belang goed te weten welke talenten je waar in je organisatie nodig hebt. Ten tweede moet je weten welke talenten de mensen in je organisatie hebben, en waar ze het beste tot hun recht komen. Ook wil je weten hoe die talenten verder kunt ontwikkelen.
Wij helpen je met krachtig advies op beide vlakken. Dat doen we met inzet van wetenschappelijk bewezen meetinstrumenten en psychologische tests.

Meten van talenten

Om goede beslissingen te nemen over (toekomstige) mensen in je organisatie moet je inzicht hebben in hun talenten en, wanneer het gaat over je eigen loopbaan, in die van jezelf. Wij maken het mogelijk talenten vast te stellen door het inzetten van competentiemetingen en psychologisch onderzoek.
We meten talenten via een online testplatform met daarop wetenschappelijk onderbouwde psychologische tests. Die tests zijn goedgekeurd door de COTAN, het onderdeel van het NIP dat toeziet op de kwaliteit van psychologische tests.
Testen alleen is wat ons betreft (meestal) niet genoeg. Daarom toetsen we de resultaten van de tests in een criteriumgericht interview, om een optimale beslissing mogelijk te maken. De uitkomsten van het onderzoek worden weergegeven in duidelijk leesbare rapportages met een helder advies.

Competentieprofielen

Talentmanagement is een sterk middel om je personeelsbeleid om te buigen naar de doelstelling van de organisatie. Door gebruik van competentieprofielen kan je allerlei HR-processen in je organisatie zeer doelmatig inrichten. Dat geldt bijvoorbeeld voor selectie, ontwikkeling, opleiding en eventuele re-integratie van personeel.
Wij helpen je competentieprofielen voor je functies op te stellen, om het bovenstaande mogelijk te maken.